B3IG3 presents THE B3IG3 SHOW

2/8-13/9/2020, Framtidskropp#2, Galleria Flanör Gävle.
Photo: Ann-Catrin Olsson